SMILE KEEPERS

SKeepers letáčik foto - uzsi
Program SMILE KEEPERS - OCHRANCOVIA ÚSMEVU podporuje proces sebauvedomenia a uvedomenia si sociálnych vzťahov u detí a mládeže. Tento proces sa deje v hravom kontexte
Cieľom programu je pomôcť deťom vybudovať si emočnú stabilitu, rozvinúť optimálne stratégie na prekonanie nepríjemných pocitových a mentálnych stavov a konfliktov, zlepšiť ich komunikačné schopnosti, posilniť ich sebavedomie a schopnosť dôverovať druhým, ako aj podporiť proces sebapoznávania a poznávania druhých prostredníctvom vzájomných interakcií.

Je určený hlavne pre dospelých (pedagógov, učiteľov, rodičov, vychovávateľov), ktorí sú pripravení zažívať spolu s deťmi radosť zo skúmania a dobrodružstvo objavovania sveta a seba v ňom. Napriek tomu, že sme každý iní, sme zároveň veľmi podobní.

Program vychádza z Nenásilnej komunikácie a bol vyvinutý autorkou Nadou Ignjatović Savić. Program bol rozvíjaný na začiatku 90-tych rokov a jeho realizáciu podporil aj UNICEF. Spolu s autorkou ho rozvíjal tím psychológov, pedagógov a učiteľov hlavne v povojnovom Srbsku a Čiernej hore. V súčastnosti je program preložený do 6. jazykov a je používaný v mnohých krajinách Európy, aj mimo nej.

Vychádza z dvoch hlavných predpokladov, ktoré sú využívané aj v tomto programe:
1. To, ako dieťa zažíva svet okolo a seba v ňom, je sprostredkované dospelými.
  • dospelí organizujú prostredie a zdieľanie takým spôsobom, že mu deti rozumejú a prijímajú ho.
  • dospelí pomáhajú deťom zvládať relevantné a špecificky vybraté podnety. To pomáha deťom k emočnému rozvoju, a zároveň ich chránia pred zážitkami, ktoré sú v ich veku ešte náročné.
  • dospelí podporujú všetky spontánne pokusy dieťaťa spoznávať samé seba a svet a snažia sa, aby tieto pokusy boli príjemné a pozitívne skúsenosti pre dieťa.

2. Deti sú aktívnymi účastníkmi tejto interakcie:
  • dieťa si vyberá, prispôsobí a ponechá pre seba len to, čo je v súlade s jeho vývojovými potrebami a schopnosťami
  • cesta z vonkajšieho do vnútorného sveta dieťaťa, vytváranie si vlastného, individuálneho vnútorného (psychologického) sveta sa uskutočňuje prostredníctvom hry. Cez hru si dieťa vytvára svoj vlastný spôsob, ako si zážitky z týchto interakcií vyskladá v sebe tak, aby mu dávali zmysel.
SmileKeepers1-COVER-PAGE
Obal knihy SMILE KEEPERS 1 v angličtine. Tento diel je určený pre vekovú kategóriu 5 až 10 rokov.
SmileKeepers2-COVER-PAGE
Obal knihy SMILE KEEPERS 2 v angličtine. Tento diel je určený pre vekovú kategóriu 11 až 16 rokov.