IMG_2326[1]

Kruh EMPATIE 2022 Bratislava / online

Stretnutie je určené hlavne pre ľudí, ktorí sa snažia žiť autenticky a nenásilne - vnímať potreby svoje, potreby druhých ľudí a hľadať spoločné riešenia, ktoré vychádzajú zo vzájomného spojenia.
Máte možnosť stretnúť sa s ostatnými účastníkmi kurzov alebo priaznivcami NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE.

Budeme zdieľať, ako sa nám v komunikácii darí, budeme sa podporovať v spájaní sa v našimi pocitmi a potrebami. Precvičíme si, ako komunikovať viac nenásilne na vašich príkladoch zo života.

TERMÍNY: bude upresnené

Akcia na facebooku.
 
Handshake 2020 (2)

Online - Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA - 7. mája 2022

Pozývame Vás na tento 4-hodinový kurz, ktorý Vám sprístupní princípy Nenásilnej komunikácie.

Kurz vám sprístupní model Nenásilnej komunikácie podľa Marshalla Rosenberga a pomôže vám interaktívnym a zážitkovým spôsobom pochopiť, prečo si niekedy s inými ľuďmi nedokážeme porozumieť, kde leží náš nevyužitý potenciál vo vyjadrovaní svojich myšlienok, pocitov a potrieb a nasmeruje vás na cestu celkového ozdravenia medziľudských vzťahov.
Viac info
 
handshake0913-620w - text

Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA II - 2022 Bratislava (podľa situácie)

1,5 dňový prehlbujúci kurz Nenásilnej komunikácie.
Je určený predovšetkým tým, kto absolvoval kurz úvodný, alebo už Nenásilnú komunikáciu pozná z iného kontextu.

Zameriame sa na: pozorovanie, pocity, potreby a vyslovenie prosby v modeli Nenásilnej komunikácie, 3 možnosti zamerania našej pozornosti, rôzne možnosti napĺňania potrieb, integrácia prosby do reálneho života, možnosti transformácie našich presvedčení, ktoré nás obmedzujú.
Viac info.