IMG_2326[1]

Stretnutie priateľov Nenásilnej komunikácie 2020 Bratislava

Raz za mesiac v sobotu máte možnosť stretnúť sa s ostatnými účastníkmi kurzov alebo priaznivcami Nenásilnej komunikácie..

TERMÍNY: 25. január, 22. február, 21. marec
ČAS: 18:00, (niekedy 14:30)

Budeme zdieľať, ako sa nám v komunikácii darí, budeme sa podporovať v spájaní sa v našimi pocitmi a potrebami. Precvičíme si 4 kroky na vašich príkladoch zo života.
Aby sa mi ľahšie stretnutie organizovalo, rada by som, aby ste sa prihlásili mailom alebo telefonicky vopred.
Uvítam váš dobrovoľný príspevok.
Miesto stretnutia je pravdepodobne Dúbravka (upresním prihláseným), ak nás bude viac, stretneme sa v centre mesta.
Viac info.
 
Understanding-The-Practice-Dynamic-700x420- uprav 2

Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA - 28. február 2020 Bratislava

Pozývame Vás na tento 4-hodinový kurz, ktorý Vám sprístupní princípy Nenásilnej komunikácie.

Kurz vám sprístupní model Nenásilnej komunikácie podľa Marshalla Rosenberga a pomôže vám interaktívnym a zážitkovým spôsobom pochopiť, prečo si niekedy s inými ľuďmi nedokážeme porozumieť, kde leží náš nevyužitý potenciál vo vyjadrovaní svojich myšlienok, pocitov a potrieb a nasmeruje vás na cestu celkového ozdravenia medziľudských vzťahov.
Viac info
 
handshake0913-620w - text

Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA II - január 2019 Bratislava (dátum upresníme)

1,5 dňový prehlbujúci kurz Nenásilnej komunikácie.
Je určený predovšetkým tým, kto absolvoval kurz úvodný, alebo už Nenásilnú komunikáciu pozná z iného kontextu.

Zameriame sa na: pozorovanie, pocity, potreby a vyslovenie prosby v modeli Nenásilnej komunikácie, 3 možnosti zamerania našej pozornosti, rôzne možnosti napĺňania potrieb, integrácia prosby do reálneho života, možnosti transformácie našich presvedčení, ktoré nás obmedzujú.
Viac info.