Teším sa na stretnutie s tebou. Na kurze, alebo individuálne.
Pred naším stretnutím mi je dôležité, aby si vedel/a, čo môžeš čakať. Predídeme tak sklamaniam.
Ponúkam to, čo pomohlo mne samej. To, čo pomohlo hľadať všetky odpovede v mojom vnútri. To ponúkam aj tebe.
Odporúčam ti v prvom rade moje kurzy. Snáď ti dajú základnú orientáciu, ktorú hľadáš. A možno ju už aj máš, len by si ju chcel/a pre seba jasnejšie a pevnejšie uchopiť. Zároveň je to príležitosť "ovoňať" si ma a to čo robím.

Prečítaj si viac o mne, o mojom prístupe a o mojej vízii.
Výchova v západných spoločnostiach vedie k posudzovaniu, súťaživosti, ku kladeniu požiadavok a ku komunikácii v zmysle, čo je "správne" a čo je "nesprávne". Komunikácia v týchto termínoch vedie často k nedorozumeniam.
Koncept Nenásilnej komunikácie (v origináli Non Violent Communication) bol rozvinutý v 60-tych rokoch psychológom Marshallom B. Rosenbergom. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i partnerovi a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj tie toho druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k riešeniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci.
Nie je to len technika alebo metóda komunikácie. Koncept Nenásilnej komunikácie je omnoho širší. Predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života.


Tu si môžete vypočuť rozhovor o Nenásilnej komunikácii, v ktorom vysvetľujem jej princípy. Ďakujem za pozvanie k tomuto príjemnému rozhovoru pani Mikolášovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie.Viac informácií o Nenásilnej komunikácii nájdete na stránkach:
www.nenasilne.sk - stránka siete Nenásilnej komunikácie Slovensko
www.cnvc.org - stránka Center of Nonviolent Communication
Program SMILE KEEPERS podporuje proces sebauvedomenia a uvedomenia si sociálnych vzťahov u detí a mládeže.
Cieľom programu je pomôcť deťom vybudovať si emočnú stabilitu, rozvinúť optimálne stratégie na prekonanie nepríjemných pocitových a mentálnych stavov a konfliktov, zlepšiť ich komunikačné schopnosti, posilniť ich sebavedomie a dôveru druhým, ako aj obohatiť ich vedomosti o sebe a druhých prostredníctvom vzájomných interakcií v hravom kontexte.

viac o programe

Je metóda vhodná pre dospelých aj deti. Spája v sebe projektívno-diagnostické a arteterapeutické prvky.
Život sa stále mení, prispôsobuje podmienkam a vyvíja. Ak aj my ľudia dokážeme zostať otvorený plynutiu života, nové situácie, podnety a výzvy nás obohacujú. V nárokoch života v modernej spoločnosti túto schopnosť niekedy strácame. Niečo v nás sa akoby zaseklo a nedokážeme byť plne šťastný. Stráca sa v ňom ľahkosť, mizne pocit naplnenia a začíname žiť v myšlienkach na lepšiu budúcnosť, míňame na tento cieľ veľa energie, alebo sa len zastavíme a žijeme v spomienkach a ľútosti.
V procese kreslenia osobnej, vzťahovej alebo situačnej mapy prechádzame procesom uvedomovania si súvislostí toho, čo sa v nás naozaj deje. Je to príležitosť objaviť naše vzorce správania, ktoré sme si osvojili už v detstve, ale vôbec si to neuvedomujeme, lebo sú pre nás úplne prirodzené a iné ani nepoznáme.

Mapy
  • nachádzajú príčiny problémov
  • uvoľňujú emočné napätie a bloky
  • dávajú pochopenie celkovej životnej situácie
  • liečia traumy
  • uzdravujú vzťahy

Metóda vychádza z princípov Máp v modeli Virginie Satirovej (zakladateľka systemickej rodinnej terapie) a Životných máp (česká diagnostická metóda).
Obsah čoskoro doplníme.